Nerva maaliline filosoofia

1/22/2016Jelena Sohrannova, kunstiteadlaneLinnaleht (venekeelne)Page 10
Note: This article is written in a different language: русский

Narva muuseumi kunstigaleriis on avatud eesti kunstniku Nerva näitus „Pall ja puu“.

Narvas on kunstnik oma töödega esinenud juba 2007. aastal. Seekordsel ekspositsioonil on esitletud viimase kolme aasta tööd, mis on seotud ühtse temaatika alla.

Nerva, Lõuna-Eesti kunstnik ja muusik, õppis Eesti muusika ja teatri akadeemias ja on kogu elu tegelenud muusika kirjutamise ja maalimisega. Tema looja isiksuses muusik ja kunstnik sulanduvad ühte maailma tunnetuse idees. Näitus on oma olemuselt mõistatuslik ning musikaalne, täis filosoofilist mängu ja assotsiatsioone. Igasse raami on kätketud oma lugu. Neis on ärevust ja rahustust, vaimustust ja kurbust. Kõiki neid lugusid jutustab üks autor, kes valdab haruldast annet märkamatult ja ilma pealetükkivuseta avada meie teadvuse uusi kihte.

Nerva on muinasjutuvestja ning unistaja, kes oskab kuulata südame häält, et meeliköitvad mängud lõuendil muunduksid täiesti tõsisteks küsimusteks inimlikkuse ja õigluse kohta, kutsudes vaatajates esile hoolivust ja säästvat armastust kõige elava vastu. Taimede, loomade, inimese ja planeedi vastu. Kunstnik-filosoofi tööde peamine siduv mõte on rõhutada iga inimese kordumatust ja ainulaadsust, kelle tahes sisemaailma hoomamatust ja inimisiksuse mikrokosmose kättesaamatut ulatust. Ehk seetõttu ongi nii huvitav uurida eneses Nerva piltide tajumise aistinguid, sest uurimine on enese tundma õppimine, enese unikaalsuse ja kordumatuse avastamine.

Selle maalilise filosoofia looja hämmastav leidlikkus kannab endas avastuse rõõmu, eksistentsi muinasjutulisust. Ta kingib sooja heldekäelisusega harmooniat, rahu ning headust. Võib juhtuda, et lahkudes Nerva mõttekujutlusi väljendavate piltide juurest, teid tabab nukrus. Kuid - ehk pöörduvad nad teie juurde tagasi teie mõtetes, koguni unes? Igatahes, koos mälestustega tekivad ka uued interpretatsioonid, kunstiliste kujutiste mõistmine. Kujutiste, mis on täis eredaid, lõbusaid, unustamatuid ja põnevaid avastusi.

Tõlge: Silver Silliksaar


Живописная философия Нервы

Елена Сохраннова, искусствовед

В Художественной галерее Нарвского музея открыта новая выставка эстонского художника Нервы «Шар и дерево».

Художник уже выставлял свои работы в Нарве в 2007 году. В этот раз на экспозиции выставлены картины, вы- полненные за последние три года и объединенные единой тематикой.

Нерва – художник и музыкант из Южной Эстонии, окончил Эстонскую академию музыки и театра и всю свою жизнь пишет музыку и картины. Музыкант и художник сливаются в этой творческой личности вместе, объединенные идеей познания мироустройства. Выставка получилась загадочная и музыкальная, наполненная философскими играми и ассоциациями. В каждой раме – своя история: там тревога или умиротворение, восторг или печаль. Все они рассказаны одним автором, который обладает редким даром ненавязчиво и незаметно открывать новые пласты нашего сознания.

Нерва – сказочник и мечтатель, умеющий прислушиваться к голосу сердца, чтобы забавные игры на холстах превращались во вполне серьезные вопросы о человечности и справедливости, призывая своих зрителей к вниманию и бережной любви ко всему живому: растениям, животным, человеку, планете. Основная мысль всех произведений художника-философа – о неповторимости и единственности каждого человека, о неохватности внутреннего мира любого из нас, о непостижимости микрокосмоса человеческой личности. Может, поэтому так интересно исследовать свои ощущения при восприятии картин Нервы, потому что исследование – это самоисследование, постижение своей уникальности и неповторимости.

Удивительная изобретательность создателя этой живописной философии несет радость открытия, сказку бытия и с великой щедростью дарит гармонию, мир и добро. И, расставаясь с вымышленными образами картин Нервы, возможно, вы ощутите грусть. Но, может быть, они к вам вернутся в ваших мыслях или во сне. А с воспоминаниями появятся и новые интерпретации, понимание художественных образов. Образов ярких, веселых, незабываемых, полных интересных открытий.

Your recently viewed items:
NervaMedia88
English
Artist
Artworks
Shows
Media
Help
Contact